RM70.00
Hujjat Allāh Al-Bālighah: Terjemahan dan Anotasi (Juzuk I)
Price RM70.00
Product SKU 9789670225036
Brand IIUM PRESS
Size (L x W x H) 31 cm x 22 cm x 3 cm
Availability 69
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Penulis : Zainuddin Idris & Nik Hassan Nik Abdullah

ISBN : 9789670225036

Penerbit : IIUM Press

Tahun : 2015 (Cetakan Kedua)

Halaman : 881

Buku ini merupakan terjemahan daripada kitab Hujjatullah al- Balighah karya Al-Imam Al- Syeikh Ahmad Qutubuddin Syah dan Waliyullah Abdul Rahim Al- Dihlawi. Kitab ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi tujuh perbahasan mengenai kaedah-kaedah umum yang terdiri daripada segala maslahat dari setiap sudut. Kebanyakan maslahat ini didapati diakui dalam kalangan semua millah yang ada semasa zaman Rasulullah SAW dan tidak terdapat perselisihan dalam kalangan mereka pada perkara itu dan mereka yang hadir tidak perlu bertanya mengenai perkara itu. Bahagian kedua kitab ini pula menerangkan berkenaan rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW secara terperinci seperti bab-bab iman, ilmu, kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian, turut dihuraikan dengan terperinci berkenaan bab-bab muamalat, pentadbiran keluarga, politik kenegaraan, adab mencari kehidupan dan juga plbagai bab lain yang merangkumi segala aspek kehidupan.