RM70.00
Hujjat Allāh Al-Bālighah: Terjemahan dan Anotasi (Juzuk II)
Price RM70.00
Product SKU 9789675272899
Brand IIUM PRESS
Size (L x W x H) 31 cm x 22 cm x 3 cm
Availability 68
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Penulis : Zainuddin Idris & Nik Hassan Nik Abdullah

ISBN : 9789675272899

Penerbit : IIUM Press

Tahun : 2015 (Cetakan Kedua)

Halaman : 669

Buku ini merupakan jilid kedua dari kitab Hujjat Allah al-Balighah, karya Al-Imam al-Shah Wali Allah al-Dihlawi (1114-1176H). Jilid kedua ini terbahagi kepada sepuluh bahagian yang merangkumi lima puluh sembilan bab. Buku ini membincangkan secara terperinci dan penuh hikmah serta jelas rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam secara khusus berhubung dengan iman, ilmu, kebersihan dan kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian diikuti dengan bab-bab mengenai muamalah, pentadbiran keluarga, politik negara, adab mencari rezeki dan juga pelbagai perkara lain. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam terjemahan ini boleh dijadikan panduan untuk mentafsirkan al-Qur'an dan memahami hadith Rasulullah SAW. Selain itu, buku ini juga boleh membantu seorang yang mempunyai kebolehan berijtihad dan berjiwa bebas untuk membebaskan dirinya daripada belenggu taklid dan layak menjadi pakar dalam syariat Muhammadiah khususnya, dan syariat lain secara umum.