RM40.00
Fikah Kekeluargaan
Price RM40.00
Product SKU 9789832957928
Brand IIUM PRESS
Size (L x W x H) 31 cm x 22 cm x 3 cm
Availability 426
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Author : Mohammad Som Sujimon

ISBN : 9789832957928

Publisher : IIUM Press

Year : 2019

Pages : 238

Buku ini dihasilkan melalui gemblengan dua orang pensyarah yang membuat penyelidikan dalam bidang fiqh munakahat atau fikkah kekeluargaan. Perbincangan ditumpukan kepada tajuk-tajuk utama yang sering dibincangkan dalam bidang tersebut terhadap undang-undang Islam khususnya secara keseluruhannya. Diharapkan pendedahan sebegini dapat membantu pembaca memahami secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan fikah kekeluargaan.

Perbincangan berkaitan dengan fikah kekeluargaan ini dibentangkan dalam lima belas bab, merangkumi tajuk-tajuk pengenalan kepada perkahwinan, galakan berumahtangga, rukun nikah, kesetaraan, perempuan-perempuan yang haram dikahwini, maskahwin, nafkah, pembubaran perkahwinan, iddah dan berkabung, rujuk zihar dan ila’, pengasuhan anak, beberapa jenis tuntutan harta, status kanak-kanak dan konsep nasab. Justeru, buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh ahli akademik, para pegawai Mahkamah Syariah, pengkaji undang-undang Islam, pendakwah, pelajar dan pembaca umum.