RM95.00
Undang-undang Keganasan Rumah Tangga di Malaysia
Price RM95.00
Product SKU 9789674910822
Brand IIUM PRESS
Size (L x W x H) 31 cm x 22 cm x 3 cm
Availability 96
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Penulis Asal : Daleleer Kaur Randawar & Najibah Mohd Zin

Penterjemah : Wardati Md. Sheriff

ISBN : 9789674910822

Penerbit : IIUM Press

Tahun : 2022

Halaman : 237

Buku Undang-undang Keganasan Rumah Tangga di Malaysia ini membincangkan mengenai jenayah keganasan rumah tangga oleh orang Islam dan bukan Islam di Malaysia. Umumnya ia berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan beberapa undang-undang tambahan lain. Dengan berlakunya perubahan undang-undang dalam bidang ini, penting untuk buku ini menjelaskan mengenai pindaan dan perkembangan terkini, sama ada dari aspek pelaksanaan atau undang-undang kes. Buku ini menerangkan dengan jelas prinsip undang-undang Keganasan Rumah Tangga dalam aspek perlindungan kepada mangsa. Rujukan silang juga dibuat dengan set undang-undang lain yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga yang mempengaruhi fungsi hukum ini. Analisis dan perbincangan yang diberikan oleh penulis akan membantu pembaca memahami aspek asas dan yang lebih rumit mengenai keganasan rumah tangga. Perbandingan dengan bidang kuasa tertentu dipilih untuk memberikan pandangan dan mencadangkan pembaharuan yang diperlukan agar sesuai dengan arus kemodenan dan masyarakat yang berkembang. Buku ini bertujuan untuk menyediakan sumber yang tidak ternilai buat para sarjana, pelajar, penyelidik dan pengamal undang-undang mengenai isu keganasan rumah tangga di Malaysia dan beberapa kes terpilih.

Penulis Asal : Daleleer Kaur Randawar & Najibah Mohd Zin

Penterjemah : Wardati Md. Sheriff

ISBN : 9789674910822

Penerbit : IIUM Press

Tahun : 2022

Halaman : 237